Innowacyjna wirtualna przymierzalnia.


Sprawdź swój wygląd w kolorowych soczewkach.

Jak zmierzyć ruch oka?

Opublikowano: 29/09/2014

Badacze od dawna chcieli dowiedzieć się, w jaki sposób oko porusza się w procesie widzenia, jakiego typu wykonuje ruchy. Początkowo wykorzystywano w tym celu specjalne układy zwierciadeł lub specjalny rysik, które przytwierdzano do gałki ocznej. Inwazyjność tych metod istotnie wpływała na dokładność samego pomiaru (dla poprawy dokładności unieruchamiano głowę badanego, a oko znieczulano). Wykorzystując tego typu układy pomiarowe już w 1898 r. zbadano ruchy oczu podczas procesu czytania. Inna z metod, uznawana powszechnie za bardzo dokładną, wykorzystuje technikę pomiaru napięcia indukowanego w cewce umieszczonej w oku (lub w soczewce kontaktowej na jego powierzchni). Umieszczenie na powierzchni oka jednocześnie dwóch cewek indukcyjnych pozwoliło na pomiar horyzontalnych, wertykalnych, jak i torsyjnych ruchów oczu. Obecnie najczęściej wykorzystuje się metodę refleksu rogówkowego, wykorzystującą odbicie światła od powierzchni granicznych w oku (tzw. obrazowanie Purkiniego). Urządzenie takie monitoruje pozycję oka poprzez rejestrację położenia punktu odbicia światła od powierzchni rogówki, mierzonego względem środka źrenicy (jest to tzw. pierwszy obrazu Purkiniego). Bardziej zaawansowane systemy, dla zwiększenia dokładności pomiaru, rejestrują odbicia od kolejnych powierzchni granicznych – tylnej powierzchni rogówki, czołowej powierzchni soczewki oka i tylnej powierzchni soczewki oka. Wykorzystywane są także metody monitorujące położenie anatomicznych elementów oka, takich jak źrenica czy rąbek rogówki. Zwykle czuła kamera skanuje oko, a wybrane elementy oka są lokalizowane na podstawie ich kontrastu z otoczeniem (po dodatkowym oświetleniu światłem podczerwonym).

Źródło: http://www.jzo.com.pl/